A felsőoktatás szűkös erőforrásai mellett, külső támogatás nélkül egyre nehezebb feladat a tehetséges fiatalok tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása.

 

A Fogorvosképzésért Alapítvány 2012-ben a kari hallgatói önkormányzat kezdeményezésére jött létre a Semmelweis Egyetem oktatóinak és hallgatóinak részvételével. 

 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként elkötelezett nemcsak a tudományos tevékenység, a kutatás, az oktatás, hanem a magas színvonalú gyakorlati képzés, képességfejlesztés és tehetséggondozás iránt.

 

A Fogorvosképzésért Alapítvány kiemelt céljai között szerepel a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2010 óta működő Klinikai Tehetséggondozó Program, ezáltal a felsőbb éves fogorvostan-hallgatók extra klinikai, gyakorlati képzési lehetőségeinek, valamint a kari hallgatók tudományos, kutató tevékenységének támogatása és a kar fiatal oktatóinak tudományos, tehetséggondozó tevékenységének segítése.

 

Az Alapítványhoz magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is csatlakozhatnak, ha a kitűzött célt magukra kötelezőnek ismerik el.

 

A csatlakozás történhet: tőke (készpénz, értékpapír) felajánlásával, vagy a Kuratóriummal történt előzetes egyeztetés alapján egyéb vagyontárgyak (ingatlanok, ingók) átruházásával vagy továbbá használati joguk (pl. ingatlanok használati joga) - akár időleges, akár időszakos - átengedésével, valamint vagyoni értékű szolgáltatás biztosításával.

 

A Fogorvosképzésért Alapítvány 

 

Pályázatok

 

Kutatási Ösztöndík-pályázat Nyertes Pályázók